27. december, 2018
Maribor

Skupaj z Društvom za podporo mladim Romom vas vabimo na prvo v ciklu aktivnosti, ki vas bodo pripravile na prijavo na javne razpise.

Ker se bomo skupaj z romsko mladino prijavili na razpis v okviru programa Erasmus+ pripravljamo serijo delavnic, namenjnih romski skupnosti, za pripravo na prijavo na javne razpise. Na izobraževanju bomo pogledali, kaj so stvari, ki jih je potrebno pripraviti, da se sploh lahko prijavimo na javni razpis, katere so prednostne teme javnega razpisa in kako izgleda razpisna dokumentacija. V decembru bomo  nadaljevali z aktivnostjo; glede na izbrano temo (povezovanje ob podpori športa)  se bomo pogovarjali o možnih športnih aktivnostih, ki bi jih v sklopu izmenjave (v kolikor bo projekt odobren s strani NA) lahko izvajali na mariborskem območju. V drugem delu aktivnosti se bomo pobliže spoznali s samo prijavnico. Ker je že v začetku potrebno vpisati, katere so partnerske organizacije, bomo izbrali in kontaktirali tudi potencialne partnerje.

Izobraževanje bo potekalo od 16. do 19. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.