20. april, 2018
Mestni Muzej Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., je v sodelovanju z Zavodom Povod in SLOGA, platformo NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, soorganiziralo javni razmislek ”Kam beži denar”.

Slovenija se uvršča visoko na indeksih trajnostnega razvoja, zelenega turizma, a na drugi strani kot država, ki spada v skupino najbolj razvitih držav članic OECD, zaradi različnih finančnih afer gospodarskih in političnih elit dosega dno zaupanja državljank ter državljanov do oblasti. Praksa prelivanja finančnih sredstev preko davčnih oaz (med katerimi je tudi Bosna in Hercegovina) z namenom (med drugim tudi)davčne optimizacije negativno vpliva na blagostanje vseh njenih državljank in državljanov. Izogibanje plačevanju davkov vedno več držav potiska v spiralo vedno večje nuje po privatizaciji vedno večjega dela socialnih storitev, kar pa ima zastrašujoče posledice za najranljivejše predstavnike družbe – socialno najšibkejše.

Sprejem Agende 2030, globalnega programa za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja, nas je zavezal k delovanju. K akciji za zkoreninjenje revščine in lakote, izboljšanje zdravja, stopnje izobraženosti, enakosti spolov, trajnostno rabo virov ter potrošnjo in med drugim tudi za krepitev civilne družbe, kot samoorganiziranosti avtonomnih ter svobodnih državljank in državljanov. Države globalnega juga, a tudi čedalje več razvitih držav, se v zadnjih letih pogosteje soočajo na eni strani z begom kapitala (oz. »davčno optimizacijo« podjetij), na drugi pa z vedno večjim odhajanjem mlade izobražene delovne sile iz držav. Tovrstni trendi hkrati vedno bolj silijo nacionalne države k krčenju socialnih pravic in posledičnemu povečevanju neenakosti, kar je v nasprotju z enim od temeljnih iljev Agende 2030 – zmanjšanju neenakosti v državah kot tudi med državami (10 cilj trajnostnega razvoja).

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: