13. junij, 2023
Spletno

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil spletnega dogodka Katere podnebne pravice zagotavlja naš zakon?

Globalno segrevanje napreduje in pušča vse očitnejše sledi. Zaradi neodločnega ravnanja nosilcev odločanja se posamezniki zatekajo k pravnim sredstvom, da bi si prizadevali za ukrepe za varstvo podnebja, vendar se prebivalstvo pogosto ne zaveda svojih podnebnih pravic, za njihovo uveljavljanje pa je potrebno pravno znanje. ÖKOBÜRO si skupaj z mrežo za okoljsko pravo Justice and Environment, prizadeva z vrsto dogodkov povečati ozaveščenost o podnebnih pravicah.

V zadnjih letih si civilna družba vse bolj prizadeva spodbujati podnebne ukrepe s strateškimi sodnimi postopki. Skupaj s pravnimi strokovnjaki iz Češke, Estonije in Avstrije bomo obravnavali, ali obstaja ozaveščenost o podnebnih pravicah, kako so pravice oblikovane in kako jih je mogoče uveljavljati pred sodišči v Srednji in Vzhodni Evropi. Vsi prisotni strokovnjaki sodelujejo ali so sodelovali pri pripravi podnebnih tožb in bodo predstavili ustrezne nacionalne primere. Nato bodo na voljo za razpravo. Na dogodku bodo predstavljeni tudi rezultati raziskave, ki jo je na temo prilagajanja podnebnim spremembam in podnebnih pravic izvedla organizacija ÖKOBÜRO.