7. november 2021
Kmetija – prostor raznolikosti

Tukaj je zaključek drugega leta izvajanja projekta Kmetija – prostor raznolikosti, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9.

Čeprav je za nami izjemno nenavadno leto, polno presenečenj in nepričakovanih ovir tako v vsakdanjem življenju kot tudi v postopku implementacije projekta, smo tudi to fazo projekta uspešno izvedli. Projekt izvajamo v sodelovanju s Kmetijo pri Kovačniku, Kmetijo pri Baronu, Kmetijo Trankovec in Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci.

Realizirani rezultati projekta

V tem dvanajstmesečju smo uspešno izvedli 18 izobraževalno delovnih aktivnosti na treh kmetijah, ki jih je obiskalo skupno 190 udeležencev. Tekom izvedbe v tem letu smo jasneje izoblikovali metodologijo, ki smo jo vzpostavili v prvem letu izvedbe, v prihajajočem letu pa bomo temeljito analizirali izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Takšne krajše delovno-izobraževalne aktivnosti se lahko izvajajo v okviru že obstoječih možnosti registracije dopolnilne dejavnosti usposabljanja in organizacije delavnic in tečajev na kmetiji, potrebno pa je poudariti da vključevanje ranljivih ciljnih skupin v različne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja zahteva od nosilcev tovrstne dopolnilne dejavnosti, prav zaradi dejstva, da imajo malo stika z njimi, dobro poznavanje potreb ranljivih ciljnih skupin in specifike izobraževanja in dela z njimi oziroma heterogenimi družbenimi skupinami nasploh.

Usposabljanje kmetijskih gospodarstev v okviru projekta je pokazalo da bosta kmetiji, ki že izvajata dopolnilno dejavnost usposabljanja in izpopolnjevanja (Kmetija pri Baronu in Kmetija pri Kovačniku) v bodoče s pridobljenimi znanji v delavnice in tečaje lahko vključevala nove ciljne skupine, tudi najbolj ranljive. Usposabljanje pa je bilo še posebej pomembno za člana kmetije Trankovec, saj je je Simon Žlahtič v času trajanja projekta registriral dopolnilno dejavnost usposabljanja in izpopolnjevanja na kmetiji in je tako lahko v praksi preizkusil pridobljena oz. posodobljena znanja. Kljub temu se je ves čas trajanja projekta kazala potreba po aktivnem vključevanju vodilnega partnerja, ki ima bogate izkušnje dela z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami.

Ne glede na to, da se je projektno leto zaključilo, vas vabimo, da se nam pridružite na aktivnostih, ki bodo na kmetijah potekale tudi v prihodnjem letu, prva bo organizirana že 15. decembra na Kmetiji Trankovec.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte in na 030 610 606.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano