7. november 2021

Tukaj je zaključek drugega leta izvajanja projekta Kmetija – prostor raznolikosti, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9.

Čeprav je za nami izjemno nenavadno leto, polno presenečenj in nepričakovanih ovir tako v vsakdanjem življenju kot tudi v postopku implementacije projekta, smo tudi to fazo projekta uspešno izvedli. Projekt izvajamo v sodelovanju s Kmetijo pri Kovačniku, Kmetijo pri Baronu, Kmetijo Trankovec in Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci.

V tem dvanajstmesečju smo uspešno izvedli 18 izobraževalno delovnih aktivnosti na treh kmetijah, ki jih je obiskalo skupno 190 udeležencev. Tekom izvedbe v tem letu smo jasneje izoblikovali metodologijo, ki smo jo vzpostavili v prvem letu izvedbe, v prihajajočem letu pa bomo temeljito analizirali izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Ne glede na to, da se je projektno leto zaključilo, vas vabimo, da se nam pridružite na aktivnostih, ki bodo na kmetijah potekale tudi v prihodnjem letu, prva bo organizirana že 15. decembra na Kmetiji Trankovec.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte in na 030 610 606.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano