3. december, 2017
Sevnica

KNOF skupnost so oblikovali posamezniki in skupine iz Posavja, ki verjamejo v podjetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, lokalno samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Vizija: postati močna skupnost različnih članov, zaposlenih, podjetnikov, javnih institucij, organizacij, ki usklajeno rešujejo določen problem v Posavju. Naše poslanstvo je soustvariti čimbolj samooskrbno, zeleno in zdravo (srečno) Posavje ter pri tem ustvariti nova zelena delovna mesta, tudi za ranljive ciljne skupine kot so invalidi, starejši nad 50. let, dolgotrajno brezposelni. Poslanstvo dosegajo s spodbujanjem razvoja, podporo, povezovanjem, promocijo in izvajanjem podjetnih dejavnostih, ki sledijo njihovim vrednotam.

 

Naslov: Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica
Tel: 06 861 29 89
E-mail: kontakt@knof.si
Splet: http://www.knof.si
FB: https://www.facebook.com/drustvo.knof

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: