10. maj, 2018
Ljubljana

Iz Združenja EPEKA, so. p., sodelujejo na mednarodni konferenci projekta Predis, ki se bo odvila v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2).

Šest milijonov mladih (od 18 do 24 let) v Evropski uniji ne konča poklicnega ali drugega srednješolskega izobraževanja. Posledično se ti mladostniki soočajo z brezposelnostjo, kar negativno vpliva na družben in ekonomski razvoj države. Še posebej se s temi težavami soočajo priseljenci in Romi, ki se soočajo tudi z diskriminacijo na prehodu od osnovnošolskega do srednješolskega izobraževanja. Strateški ovir Izobraževanje in usposabljanje 2020 si je zadal za cilj, da bo zmanjšal osip pod 10 odstotkov do leta 2020. Evropski projekt PREDIS je podprl ta cilj in prispeval k njenemu uspehu. PREDIS je v prihodnost usmerjena strategija, ki si prizadeva za izboljšanje družbene in ekonomske udeležbe mladih priseljencev in Romov. Projekt se osredotoča na zmanjšanje osipa iz poklicnega izobraževanja ter izboljšanje prehodnosti iz osnovne šole v srednješolsko poklicno izobraževanje in iz srednje šole v zaposlovanje. V sodelovanju z učitelji, srednješolskimi profesorji, načrtovalci programov, strokovnjaki, ki delajo z mladostniki, agencijami za zaposlovanje in delodajalci smo razvili inovativne pedagoške programe in metode. Profesorjem srednješolskega poklicnega izobraževanja in drugim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja smo posredovali najnovejše informacije na tem področju ter jim omogočili tečaj kombiniranega učenja (blended learning course).

Zaključna konferenca mednarodnega projekta Predis, v katerem sodeluje konzorcij petih evropskih partnerjev na lokalnem, mestnem, državnem ter mednarodnem nivoju, je namenjena predstavitvi končnega intelektualnega rezultata triletnega projekta, povezujoč s predstavitvami sodobnih metod za boljši prehod v poklicno izobraževanje, strategij opolnomočenja in vključevanja za priseljence in Rome ter novih in inovativnih pristopov za uspešno vključevanje na trg dela različnih izobraževalnih organizacij.

Predavala bo Jerica Lorenci na temo ”Neformalno izobraževanje mladih pripadnikov romske skupnosti”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: