29. – 30. november, 2016
Maribor, Slovenija

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se 29. in 30. novembra 2016 udeležili dogodka o Socialnem podjetništvu v Tkalki.

Na konferenci je bila skupina mednarodno aktivnih političnih fundacij, ki jo sestavljajo Evropski liberalni forum iz Bruselja, Mednarodni izobraževalni center iz Hrvaške, Inštitut Novum iz Slovenije ter v sodelovanju z razvojno zadrugo Tkalka. Pripravili so mednarodno konferenco Socialno podjetništvo v Evropi – podporno okolje za inovativne oblike lastništva v podjetjih, ki je potekala v coworking prostoru Tkalka.

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Socialna podjetja so podjetja v lasti in v upravljanju različnih skupin deležnikov ter sledijo potrebam teh deležnikov. Tak tip lastništva in koncept lastnine v takšnih podjetjih še vedno predstavlja pravni in praktični izziv v mnogih evropskih državah. Po drugi strani pa imamo pretekle izkušnje in sodobne dobre prakse, na podlagi katerih se lahko učimo ter se opogumljamo za razvoj novih inovativnih oblik lastništva v rastočem sektorju socialne ekonomije v Evropi.

GALERIJA

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi