27. – 28. september 2022

Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili konference na temo Različnih vidikov pravičnosti in inkluzivnosti ter njuna medsebojna povezanost.

Glavni cilji konference so:
– predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi,
– razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju,
– identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema),
– omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti
– in prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Več podatkov o konferenci.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: