27. – 28. september, 2022
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili konference na temo Različnih vidikov pravičnosti in inkluzivnosti ter njuna medsebojna povezanost.

Glavni cilji konference so:

  • predstavi študijo Eurydice Enakost v formalnem izobraževanju v Evropi,
  • razpravljajo o različnih vidikih vključevanja, vključenosti in enakosti v izobraževanju,
  • opredelijo nerešena vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, vključenosti in pravičnosti na različnih ravneh (skupina, oddelek, izobraževalna ustanova, sistem),
  • olajšati izmenjavo dobrih praks na področju vključevanja in pravičnosti,
  • ter prispevati k dvigu kakovosti prakse za krepitev vključenosti in pravičnosti.

Več podatkov o konferenci.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: