24. marec, 2020
Romska postaja

Veliko ljudi je vse bolj zaskrbljenih zaradi epidemije koronavirusa SARS-COV-2 in se sooča s tesnobo in občutki strahu, kar je v okoliščinah, ki jih ne moremo nadzorovati povsem normalno. NIJZ je pripravil več napotkov, kako se s temi občutki soočimo:

 • Imejmo v mislih, da gre za obdobje, ki je trenutno težko, a bo minilo.
 • Poskušajmo ostati mirni.
 • Pomaga nam lahko pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo. Pogovarjajmo se z družino in prijatelji. Če pogovor v živo ni mogoč, lahko uporabimo različne novodobne tehnologije.
 • Ohranjajmo socialne stike, kolikor je v trenutnih okoliščinah možno oz. varno. – Socialne stike lahko vzdržujemo tudi preko novih tehnologij. Izogibajmo se tesnim stikom, predvsem pa druženju v večjih skupinah.
 • Ohranjajmo zdrav življenjski slog – bodimo telesno dejavni (npr. sprehod, vadba doma,…), dovolj spimo in se zdravo prehranjujmo.
 • Za sprostitev ne posegajmo po cigaretah, alkoholu in drugih drogah.
 • Ukvarjajmo se z aktivnostmi, ob katerih se počutimo dobro.
 • Če občutimo, da smo zaradi nastale situacije čustveno preobremenjeni, se lahko obrnemo na spodaj navedene kontakte (najprej uporabimo vire pomoči po telefonu). Če nimamo znakov bolezni ne hodimo v zdravstvene ustanove.
 • Osredotočimo se na to, kar lahko nadziramo (osnovni higienski ukrepi, več na https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019, dnevna rutina).
 • Pridobimo čim več relevantnih informacij, ki nam bodo pomagale natančno oceniti tveganje in sprejeti razumne preventivne ukrepe.
 • Vse informacije v zvezi s koronavirusom in nastalo situacijo, pridobivajmo iz zanesljivih virov (npr. ministrstva, NIJZ, WHO, in medijev, ki te informacije povzemajo).
 • Zmanjšajmo izpostavljenost medijskim vsebinam, ki nas še dodatno vznemirjajo.
 • Za soočanje s trenutno situacijo uporabljajmo tiste veščine, s pomočjo katerih smo se že v preteklosti uspešno soočali z neprijetnimi življenjskimi situacijami in ki nam pomagajo obvladovati čustva.
 • Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnosti in človečnosti. V skrbi za svoje zdravje pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, ljudje s kroničnimi obolenji, starejši..) in kako jim lahko pomagamo na način, da ne ogrozimo svojega zdravja.
 • Bodimo strpni in sprejemajoči drug do drugega. Samo s skupnimi močmi bomo dosegli, da se bo življenje čimprej spet vrnilo v normalne tirnice.

Vir

V kolikor se kdo izmed vas sooča z res hudo stisko, so na voljo službe, ki lahko pomagajo:

Telefoni:

 • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
 • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.
 • INFORMACIJE O KORONAVIRUSU so dostopne na brezplačni telefonski številki 080 1404.

Spletna podpora:

 • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
 • Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih področjih www.med.over.net.
 • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si
 • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo. www.zivziv.si

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_odrasli.pdf

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU FUNDS

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.