20. marec, 2020
Romska postaja

Vemo, da vas mnoge skrbi zaradi epidemije, v kateri smo se znašli. K temu še dodatno prispevajo številne lažne ali zavajajoče informacij, ki krožijo po spletu. Nujno je, da sledite zanesljivim virom informacij, ki jih je več.

Glede ukrepov, ki naslavljajo omejevanje širjenja epidemije, se obračajte na spletno stran Republike Slovenije, ki je namenjena obvestilom o epidemiji.

Napotki za ravnanje posameznika in preventivo so objavljeni na spletni strani Inštituta za javno zdravje.

Napotki in obvestila, ki se nanašajo na Mestno občino Maribor, v kateri vas večina biva, pa tukaj .

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.