1. julij, 2020
Maribor, Slovenija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., predsednik Štefan Simončič, se bo udeležil usposabljanja za krepitev kompetenc na področju zagovorništva, ki ga 1. julija 2020 na Zoom-u organizira Slovenska karitas v sodelovanju s platformo SLOGA.

Usposabljanje je namenjeno predvsem predstavnikom nevladnih organizacij (NVO), s področij mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja ter zagovorništva teh področij.

Izvajalec usposabljanja

Usposabljanje bo izvajal Hans Wolters, strokovnjak iz Organisational development support (ODS) iz Belgije, ki se že 10 let ukvarja s svetovanjem in usposabljanji za evropske ter mednarodne nevladne organizacije na področjih kot so zagovorništvo, organizacijski razvoj, strateško načrtovanje. Vse s ciljem, da bi NVO še povečale svoj učinek v družbi. Pri delu izhaja iz lastnih izkušenj, ki jih je pridobil na vodstvenih položajih v organizacijah kot je Svetovni sklad za naravo (WWF International).

Časovni potek usposabljanja

Usposabljanje bo potekalo v dveh delih:

  • Prvi, spletni del bo 1. julija 2020 od 10.00 do 13.15 prek platforme Zoom.
  • Drugi del bo celodnevno usposabljanje, ki bo potekalo v septembru 2020 v prostorih platforme SLOGA (točen datum in program sledita).

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: