1. junij 2022 – 30. junij, 2023
Ljubljana

Z veseljem sporočamo, da smo s strani NA MOVIT v okviru programa Erasmus+ dobili odobren projekt z nazivom Krepitev naravovarstvenih kompetenc mladinskih delavcev (mobilnost mladinskih delavcev).

Projekt je usmerjen v izgradnjo dodatnih kapacitet že izkušenih mladinskih delavcev, ki želijo mlade s katerimi delajo, opolnomočiti na področju okoljevarstva in snovanja iniciativ, s katerimi bi lahko naslavljali tako druge mlade kot tudi širšo javnost. Izvedba projekta se nam zdi pomembna, saj prepoznavamo, da okoljska vprašanja znotraj sistemov formalnega izobraževanja niso podana na način, da bi mlade motivirala za aktiven boj proti podnebnim spremembam in za povišanje njihovega občutka za okoljevarstvo. Ljudje že stoletja negativno vplivamo na naravo in iščemo izgovore za to, da se problema ne lotevamo bolj celovito in učinkovito. Mladinske delavce želimo tako ob podpori aktivnosti okrepiti z znanji, s katerimi bodo enostavneje naslavljali mlade pri obravnavi okoljskih vprašanj, prav tako pa bodo sodelujoči mladinski delavci v okviru sodelovanja znotraj projekta pridobivali dodatna znanja in kompetence, povezane z mladinskim delom, ki jih bodo kasneje prenašali v svoja lokalna okolje.

Ker popularizacijo okoljevarstva prepoznavamo kot pomembno temo, smo se odločili, da v okviru mobilnosti izvedemo prenos iniciative #missdreves, ki je bila v letu 2021 izvedena v Mariboru, ob podpori njene izvedbe pa udeležencem omogočimo spoznavanje vseh delovnih faz, povezanih z načrtovanjem in implementacijo iniciative, ki je naravnana inkluzivno in na način, da deluje kot orodje za ozaveščanje mladih in širše javnosti. Aktivnosti, ki bodo v okviru mobilnosti mladinskih delavcev potekale, bodo zastavljene na način, da bodo tekom sodelovanja udeleženci pridobivali teoretska in praktična znanja, ki jih bodo okrepila na področju izvajanja mladinskega dela, prav tako pa bodo udeleženci s prenosom iniciative in dobrih praks v svoja lokalna okolja, aktivno doprinašali k profesionalizaciji mladinskega sektorja. Znotraj mobilnosti bomo poseben poudarek dali tudi digitalnemu mladinskemu delu ter mladinskim delavcem približali metode, potrebne za aktualizacijo mladinskega dela.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: