7. julij, 2020
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v torek, 7. julija, ko bo z nami Mitja Špes, ki bo predstavil poletne dogodke v Mariboru.

Na aktivnosti bomo podrobneje predstavili poletno kulturno dogajanje v Mariboru, se ustavili pri omejitvah, ki jih prinaša COVID-19, spoznali temeljne ukrepe na kulturnih dogodkih, s katerimi lahko zavarujemo svoje zdravje in zdravje drugih udeležencev, ter skupaj pripravili seznam dogodkov, ki jih lahko obiščemo.

Predavanje bo izvedel Mitja Špes ustanovitelj podjetja Factumevent in organizator večjih dogodkov v Mariboru in po Sloveniji (Operna noč v Mestnem parku, Festival Čili in čokolada, Street Food Market Maribor, večji športni dogodki)

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 17.30.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.