13. februar, 2024
Ljubljana, Slovenski etnografski muzej

Predsednik Združenja EPEKA, so.p., Štefan Simončič, bo v okviru projekta »Evropske poti romske kulturne dediščine – Evropska Romska pot – Slovenska Romska pot« sodeloval na nacionalni konferenci »Kulturne in tematske poti – priložnosti in pasti pri ohranjanju nepremične kulturne dediščine«, ki bo potekala 13. 2. 2024 v Ljubljani.

PROGRAM

Opis projekta:
Namen projekta je vzpostaviti poti romske kulturne dediščine v Španiji, Italiji in Sloveniji. Snovna in nesnovna transnacionalna kulturna dediščina Romov je prisotna v celotni EU. Vzpostavljene poti romske kulturne dediščine bodo omogočile prepoznavnost najpomembnejših romskih kulturnih manifestacij ter povezale soseske, kraje, muzeje in dokumentacijske, raziskovalne, kulturne in izobraževalne centre, kar bo spodbujalo poznavanje in priznavanje romske kulturne dediščine.
V projektu sodeluje veliko drugih deležnikov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Z vzpostavitvijo mreže zainteresiranih strani, vzpostavitvijo poti ter izvajanjem številnih dejavnosti in dogodkov (predstavitve, koncerti, razstave, konference, delavnice …) je cilj projekta ohranjati, spodbujati in razširjati raznoliko romsko kulturo in dediščino ter hkrati aktivno vključevati novo občinstvo, pri čemer se upoštevajo digitalne metode ustvarjanja in razširjanja vsebin; boriti se proti diskriminaciji in spremeniti odnos do Romov; spodbujati aktivno sodelovanje romskih posameznikov, združenj in podjetij; povečati socialno vključenost ter izboljšati gospodarstvo in življenjske pogoje velikega števila Romov s spodbujanjem lokalnega gospodarstva in podpiranjem trajnostnega lokalnega turističnega in kulturnega razvoja.
Več o projektu.

Konferenca poteka v okviru projekta HEI-TRANSFORM in gradi na vlogi Fakultete za turizem Univerze v Mariboru kot članici Mreža univerz za študije o kulturnih poteh v okviru programa Kulturnih poti Sveta Evrope.

Raziskovalni projekt Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM je temeljna raziskava in hkrati akcijski korak, ki bo lahko osnova za pripravo podrobnejših prihodnjih smernic in konkretnih ukrepov za revitalizacijo območij opuščene dediščine in dediščine s trenutno neustrezno rabo. Projekt izr. prof. dr. Sonja Ifko, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in povezuje raziskovalce iz kar desetih raziskovalnih institucij v Sloveniji. Ta temeljni veliki projekt financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), št. projekta J7-4641.