3. – 10. november, 2016
Cruz Quebrada, Portugalska

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu Leadership/Vodenje – usposabljanje za izboljšanje veščin mladinskih vodij na mladinskih izmenjavah. Usposabljanje se bo od 3. do 10. novembra 2016 odvijalo v mestu Cruz Quebrada v Portugalski. 

Usposabljanje Leadership/Vodenje je 7-dnevno usposabljanje, ki je namenjeno izboljšanju vodstvenih veščin mladinskih vodij na mladinskih izmenjavah. Potekalo bo od 3. do 10. novembra 2016 v mestu Cruz Quebrada v Portugalski. Projekt bo združil 34 mladih iz različnih držav (Portugalska, Estonija, Grčija, Španija, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Turčija, Litva, Madžarska, Francija in Poljska), od tega bodo trije udeleženci iz Slovenije.

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovost mladinskih izmenjav (v okviru programa Mladi v akciji). To se bo doseglo z ustvarjanjem prostora za vodje mladinskih izmenjav, kjer bodo ti lahko razvijali veščine, pri čemer pa se bodo osredotočali na motiviranje in učno podporo.

Za dosego glavnega cilja so bili določeni še naslednji cilji projekta:

  • Spodbujanje in lajšanje aktivnega pristopa do oblikovanja ustreznih modelov motivacije.
  • Doseganje rezultatov in njihovo razširjanje (uporaba pridobljenih izkušenj v praksi, v lokalnih organizacijah, v mednarodnih projektih).
  • Osveščanje o pomenu mladinskih izmenjav in o pomenu znanja, ki ga mladinsko delo prinese posamezniku na osebni in strokovni ravni.
  • Omogočiti refleksivno razmišljanje o osebni motivaciji za delo vodje, samoevalvacija.
  • Razvijati ustvarjalne in komunikacijske veščine, podpirati medkulturne izmenjave, spodbujati medsebojno razumevanje med mladimi v različnih državah (kar prispeva k povečanju kakovosti mladinskih izmenjav).
  • Delo na ključnih kompetencah za aktivno sodelovanje med mladimi.

Udeleženci usposabljanja:

  • Mladinski delavci, ki aktivno delajo z mladimi, strokovno ali prostovoljno. Pogoj je aktiven odnos do dela.
  • Udeleženci morajo biti starejši od 18 let, zgornje starostne omejitve pa ni.

Večina dejavnosti se bo odvijala v zgradbi Casa Europa (nekdanja osnovna šola), sicer pa bodo udeleženci nastanjeni v študentskih domovih.

Casa Europa

Casa Europa

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.