21. in 22. maj 2019
Bruselj, Belgija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se je udeležil letne konefernce Transnacionalne platforme ESS.

Letno srečanje “ESS Transnacionalno sodelovanje: vključevanje in opolnomočanje ljudi skozi življenje” se je odvilo 21. in 22. maja 2019 v Bruslju.

To je bil zaključni dogodek, saj je ESS Transnacionalna platforma vstopila v zadnjo fazo izvajanja. To je bil ključni moment za našo skupnost, saj je letošnji cilj razširiti domet konference onkraj devetih ESS tematski omrežij in zbrati 300 udeležencev ESS upraviteljev, oblikovalce politike, odločevalce na EU in nacionalnih nivojih, predstavnike projektov in uporabnike.

Cilj konference je bil dvodelen:

  • širši javnosti približati izkušnje ESS transnacionalnosti, še posebej delo Tematskih omrežij, vendar tudi transnacionalne projekte
  • izmenjati kako lahko ESS in transnacionalnost konkretno podpreta eksperimentalne pristope, ki se ukvarjajo s socialnimi potrebami in potrebami trga dela ter perečimi družbenimi izzivi.

Med dogodki so uporabniki, promotorji projektov, oblikovalci politik in odločevalci predstavili zgodbo ESS Transnacionalne platforme. Izbrana pričevanja projektov, ki jih financira ESS, vključno s transnacionalnimi projekti, je prikazal, kako je ESS izboljšal življenjske in delovne pogoje ljudi. Rdeči nit dogodka bo zgodba Evropskega stebra socialnih pravic.

Program konference.

GALERIJA

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: