14. – 15. december 2016
Cankarjev dom, Ljubljana

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil posveta mladinskega sektorja. Dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Letošnji posvet mladinskega sektorja bo potekal dva dni in v organizaciji treh partnerjev – Urada RS za mladino, Mladinskega sveta Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Prvi dan posveta bo po vsebini in namenu izobraževalne narave. Po uvodnih nagovorih bo v dopoldanskem delu izbrani vrhunski strokovnjak odprl razpravo o tem, kako danes nagovarjati mlade. Popoldanski del bo potekal v štirih ločenih delavnicah, ki ste jih na podlagi ankete izbrali v mladinskem sektorju. Delavnice ne bodo zasnovane problemsko, temveč bomo v njih sledili cilju po izmenjavi dobrih (in slabih) praks ter idej za krepitev tako posameznih organizacij in mladinskega sektorja kot celote.

V večernem programu bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016. Prvi dan posveta bomo zaključili z neformalnim druženjem ob kulturnem dogodku v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

V drugem dnevu posveta se bomo v okviru plenarnih razprav posvetili razvoju mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. Predstavili bomo tudi analizo stanja lokalne ravni mladinskega sektorja, ki je nastala ob robu priprave regijskih dogodkov »Rastimo skupaj« ter v okviru dveh okroglih miz skupaj razpravljali o rešitvah za krepitev mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter dobrih in slabih praksah v mladinskem sektorju na tem.