23. december, 2019
Romska postaja

Vabimo vas na sklepno aktivnost VNRC Romska postaja v tem letu. Tokrat bomo združili likovno delavnico, namenjeno otrokom, z obdarovanjem, ki ga pripravljamo skupaj z iniciativo Božiček za en dan. Najprej bomo skupaj izdelali novoletna voščila in okraske iz recikliranih materialov nato pa ob pomoči namigov in ugank ugotovili, kje se nahajajo darila. Vabljeni!

Aktivnost bo potekala od 15. do 17. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.