23. december, 2020
Maribor

Skupaj z mariborskim arhitektom in umetnikom Luko Murovcem pripravljamo razstavo “Pohorski biseri”. Razstava, prostorska instalacija, bo raziskovala stare pohorske običaje, vraževerstva in mitologije, ki so danes že skoraj popolnoma pozabljene. Otvoritev razstave bo zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta. Vabimo vas, da se nam pridružite, saj gre tudi za poslednjo razstavo v Galeriji Epeka, ki se po sedmih letih produkcije vrhunskih kulturnih dogodkov zapira, zaradi spremenjene strategije MOM na področju pomena kulturnih institucij za mestno jedro.

Projekt “Pohorski biseri”, ki ga bo Luka Murovec pripravil v Galeriji Epeka, gradi na avtorjevih predhodnih izkušnjah v sestavljanju ambientalnih postavitev, ki predstavljajo izhodiščno točko premisleka o tem, kaj je skupen in kaj zaseben prostor ter kako v obstoječem socialno-političnem ustroju združiti individualne in kolektivistične težnje ter najti pas med njima, ki omogoča tako individualno svobodo kot tudi skrbno in trajnostno “izkoriščanje” naravnih in prostorskih danosti, ki so tako v pravnem kot etičnem smislu skupne. V načrtovanem projektu Murovec za izhodiščno točko vzame relacijo med urbanim in naravnim, ki se v specifičnem kontekstu Maribora jasno odraža v stališču in pogosto tudi čustvih prebivalcev do najizrazitejšega mestnega hriba, Pohorja. Ta v mestnih politikah in individualnih percepcijah ter strategijah več gospodarskih sektorjev predstavlja presek širokega spektra interesov, ki segajo od ekonomskega izkoriščanja in de facto privatizacije do skoraj intimnega sobivanja z naravo v neposredni bližini mesta in povezanih konzervativističnih iniciativ. Murovčevo dojemanje Pohorja in drugih manj okrnjenih lokacij v bližini Maribora še dodatno obarva dejstvo, da zadnjih 10 let prebiva v Berlinu, s čimer je Pohorje postalo nevralgična točka nostalgije in domotožja, hkrati pa izhodišče za prostorsko instalacijo, ki obravnava teme, ki so skupne vsem mestom razpetim med razvojem novih virov prihodkov in med ohranjanjem značilnosti, ki pomenijo bistven prispevek h kvaliteti življenja prebivalcev.

Razstava je zastavljena kot prostorska instalacija, ki bo v Galeriji Epeka vzpostavila prostor v prostoru, ki bo z arhitekturo, svetlobo, zvokom in vonjem odpiral vprašanja o odnosu med naravnim in urbanim ter napetosti, ki se vzpostavlja v prostoru med obema poloma. Murovec raziskuje vmesne prostore, ki so mesta tranzita, prehoda in sprememb. V svoji nedoločljivosti lahko razkrijejo izkušnje vseh vrst in omogočajo, da se nasprotja iluzorno ujamejo. So lahko globok sklep v odnosu med mestnim življenjem in naravo. Včasih so to funkcionalni prostori in kot taki kraji nenavadne praznine – vztrajnosti, dolgotrajnosti. Govorijo o nečem drugem, o tem, kar se zdi jasno in nedvoumno, a sprožajo vprašanja, zakrivajo in prikrivajo.

Umetniške perspektive v razstavi odpirajo interpretacije vmesnosti in hkrati postavljajo pod vprašaj njihovo nasprotje: mesta, ki naj bi bila konkretna. Tako se razkrije, da se nedvoumnost poljubno ustvarja s sožitjem – v politiki, kulturi in družbi -, ki izhaja iz moči  soglasja, iz dogovora mnogih. Vendar hkrati vedno ustvari svojo protipostavko: siva območja nedoločljive vmesnosti.

Na razstavi bo predstavljena prostorska in kulturna vez med pohorskim hribovjem in mestom Maribor. Skozi spekter vmesnosti tega dolgotrajnega razmerja bo skušala razstava zasnovati konkreten javni prostor za počitek in kontemplacijo. Namestitev, ki bo zastavljena kot lirična instalacija sredi urbanega vrveža prenovljene Koroške ceste se bo osredotočila na medprostor narave in mesta, ustvarjanje privlačne prostorske izkušnje in odpiranje ne-sakralnega prostora sodobne svetosti s kombinacijo tehnologije, notranje opreme, arhitekture, svetlobe, zvoka in vonja, s čimer bo postala celostno umetniško delo, ki gledalca posrka vase in ga tako neposredno nagovarja.

Več o projektu in digitalna gradiva.

Projekt je nastal s podporo Mestne občine Maribor.