8. januar, 2022
Romska postaja

Združenje Epeka, so. p., 8. januarja med 9.00 in 13.00 ter 14.00 in 18.00 organizira 2 delavnici na področju digitalnih tehnologij za starejše. Delavnici potekata v okviru projekta Media 4 Life.

Na delavnicah bomo preskusili 2 izobraževalna modula, ki smo jih razvili v projektu.

Več o projektu:

Vseživljenjsko učenje je koncept, ki vključuje široko paleto učnih oblik in je običajno obravnavano kot izobraževanje skozi celotno življenje possameznika. V naši viziji novi mediji za vseživljenjsko učenje (“Media4Life”) niso več samo en vidik izobraževanja in usposabljanja; postati morajo vodilo izobraževalnega konteksta v sodobni digitalizirani družbi.

Leta 2018 so bile v državah članicah EU najvišje stopnje udeležbe odraslih pri učenju na Švedskem (29,2%), Finskem (28,5%) in Danskem (23,5%). V nasprotju s tem je imelo pet držav članic pod 5% udeležbe: Romunija (0,9%), Bolgarija (2,5%), Hrvaška (2,9%), Slovaška (4,0%) in Grčija (4,5%). Tudi Poljska, s 5,7% udeležbo je pri EU repu, le Slovenija pa je le nekoliko pod EU povprečjem z 11,4%. Zato vidimo veliko potrebo po zagotavljanju več učnih priložnosti, v katerih lahko sodelujejo odrasli in velik potencial za spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Glavni cilj tega projekta je izobraževanje izobraževalnega osebja z znanjem, veščinami in stališči, potrebnimi za delo s starejšimi in odraslimi učenci, z uporabo novih medijev v procesu vseživljenjskega učenja, da se odzovejo na sodobne izzive in spodbujajo družbene spremembe

Razvili smo koncept Media4Life, da bi: 1) bolje uporabljali nove medije v procesu vseživljenjskega učenja pri delu z odraslimi; 2) razvili izobraževanje odraslih z novimi sredstvi; 3) dvignili kompetence izobraževalnega osebja in učencev; 4) spodbudili medgeneracijski dialog.

Na ta način želimo ustvariti predpogoje za razvoj in sprejemanje sodobnih rešitev v vseživljenjskem učenju z uporabo novih medijev kot orodja za družbene spremembe.

Splošni cilj projekta „Media4Life“ bomo dosegali z naslednjimi specifičnimi cilji:

– ustvariti prostor za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks na področju izobraževanja odraslih;
– izboljšati razumevanje uporabe novih za vseživljenjsko učenje starejših in odraslih pri izobraževalnem osebju iz različnih držav;
– okrepiti vlogo starejših v civilni družbi z ustvarjanjem socialnega dialoga in spodbujanjem sodelovanja, vključevanja in pripadnosti ter državljanske in družbene kompetence;
– spoznati nove pristope in najti inovativen način interakcije med izobraževalnim osebjem, upokojenci, družinami upokojencev in na tej osnovi ustvariti Priročnik za medgeneracijski dialog;
– ustvariti trajnostni mednarodni konzorcij, namenjen širjenju projektnih rezultatov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Projekt traja 24 mesecev.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+