2. in 9. julij, 2021
Romska postaja

2. in 9. julija vas ob 14. uri vabimo v VNRC Romska postaja na usposabljanje, ki bo namenjeno razumevanju in prepoznavanju lažnih novic o COVID.

Aktivnost bo obsežna in bo potekala v dveh delih. Na prvem delu, ki bo potekal 2. julija, bomo spoznali kaj so lažne novice in kako so se razvijale skozi zgodovino. Druga aktivnost, ki bo potekala 9. julija, bo usmerjena bolj praktično. Na njej bomo lažne novice analizirali in na primerih preskusili, ali jih prepoznamo.

Obe aktivnosti bosta potekali od 14.00 do 15.30

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.