10. januar, 2018
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili mednarodne konference Mladina ustvarja, ki se bo 10. januarja odvila v Ljubljani.

Konferenca je namenjena premisleku in naslavljanju malo oziroma nenaslovljene dimenzije podpiranja in spodbujanja socialnega podjetništva, in sicer izobraževanju za socialno podjetništvo. Izobraževanje za socialno podjetništvo bo naslovljeno tako z vidika sistemske urejenosti področja podpiranja socialnega podjetništva v Sloveniji kot z vidika (oblikovanja) konkretnih praks izobraževanja za in o socialnem podjetništvu. V prvem delu konference bodo naslovljene sistemske dimenzije izobraževanja za socialno podjetništvo. Pri tem bosta prva dva govorca, in sicer državni sekretar Tadej Slapnik iz kabineta predsednika vlade ter predsednik nadzornega odbora držav članic EU na polju socialne ekonomije in Mojca Štepic vodja sektorja za socialno podjetništvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila širše podporno okolje za socialno podjetništvo v Sloveniji ter vlogo, ki jo (lahko) igra socialna ekonomija v slovenskem kontekstu. Oba govorca sta na ravni državnih institucij osrednja strokovnjaka za področje socialnega podjetništva. Premisleku širšega podpornega okolja bo sledil premislek podpiranja in spodbujanja socialnega podjetništva v okviru visokošolskega izobraževanja, pri čemer bo izr. prof. dr. Tomaž Deželan, predstavnik Središča za socialno podjetništvo UL, predstavil aktivnosti Univerze v Ljubljani na tem področju. Sklop pa bo zaključen s predstavitvijo osrednjih ugotovitev analiz stanja na področju izobraževanja za socialno podjetništvo v Sloveniji s strani doc. dr. Blaža Vrečka Ilca, raziskovalca Centra za politično teorijo (FDV) ter premisleku izhodišč za bolj celovito sistemsko podpiranje izobraževanja za socialno podjetništvo. Projekt koordinira Mladinski svet Slovenije.

 

 

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: