Od 22. do 25. junija 2016
Budimpešta, Madžarska

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se je udeležil mednarodne konference Prostovoljstvo v romski skupnosti – resničnost ali utopija, ki je od 22. do 25. junija potekala v Budimpešti v Madžarski.

Konferenca je združila ljudi iz različnih držav (Madžarske, Slovaške, Romunije, Češke, Avstrije, Slovenije), namenjena pa je bila združitvi organizacij civilne družbe, prostovoljcev, strokovnjakov in odločevalcev ter odpiranju evropske debate in doprinosu k večji vidnosti in priznavanju njihovega lokalnega delovanja v boju s stereotipi, rasizmom in anticiganizmom. Poleg tega se je na 2-dnevni konferenci razpravljalo o tem, da je prostovoljstvo lahko dobro orodje za sodelovanje mladih Romov; o tem, kakšne so ovire za mlade Rome, zaradi katerih težje postanejo del evropskih programov mobilnosti; kakšna je motivacija Romov in romskih mladinskih organizacij za boj proti anticiganizmu.

Konferenca je bila del večjega projekta Community Organizing/Organiziranje skupnosti. Projekt spodbuja pojem organiziranja skupnosti, ki naj bo nova oblika državljanskega udejstvovanja; prizadeva si za dejavnosti, ki vključujejo prostovoljce in ki pomembno prispevajo tudi k aktivnemu državljanstvu ter krepijo delovanje od spodaj navzgor, hkrati pa spodbujajo demokracijo in dolgoročni medkulturni dialog.

Konferenco sta organizirali organizacija Phiren Amenca iz Madžarske in organizacija Roma Youth Centre iz Makedonije.

Nekaj utrinkov s konference:

GALERIJA