17. november, 2016
Ljubljana, Slovenija

Predstavnik Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležil posveta Ključ do vključenosti – aktivno prizadevanje za bolj vključujočo družbo. Posvet bo potekal 17. novembra v Ljubljani.

Namen posveta je identificirati uspešne načine sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti.

Na posvetu bodo predstavili dobre prakse iz različnih sektorjev na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev, omogočili prostor za debato in mreženje različnih akterjev iz lokalnih skupnosti in kot rezultat oblikovali priporočila, ki bodo lahko služila kot smernice za nadaljnje delo na tem področju.

Posvet je namenjen predstavnikom občin, osnovnih in srednjih šol, predstavnikom centrov za socialno delo, ljudskih univerz, zavodov za zaposlovanje, gasilskih društev, mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter predstavnikom drugih nevladnih organizacij.

Za več informacij ali dodatna pojasnila se obrnite na info@mva.si.