15. december, 2020
Spletni dogodek

Predstavnica Združenja EPEKA, so. p., Anja Cehnar, se je udeležila spletnega izobraževanja o digitalnem izobraževanju mladih, ki ga Movit organizira v so-delovanju z Uradom RS za mladino, Mladinskim svetom Slovenije in Mrežo MaMa.

V prvem delu posveta smo spoznali, kako postopati v digitalnem svetu z roko v roki z mladinskim delom v času epidemije in kaj smo se naučili na področju digitalnega mladinske-ga dela iz prvega vala koronavirusa. Pregledali smo tudi področja digitalnih kompetenc za mladinske delavce in delavke (informacijska pismenost, komuniciranje in sodelovanje, izde-lovanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov).

V drugem delu posveta smo okrepili svoja znanja za izvajanje spletnih dogodkov z organizacijskega, psihološkega in komunikacijskega vidika.

Izobraževanje so izvedli trije izkušeni predavatelji Šole retorike Z&Z.

Združenje EPEKA, so.p., podpirajo: