Od 4. do 12. aprila 2017
Novi Sad, Srbija

Združenje EPEKA, socialno podjetje, je partner pri projektu vzpostavljanja partnerstev Mladinsko športno delo povečuje vključenost in sprejemanje različnosti v Evropi, ki ga koordinira Aktivni mladi u srečnoj Evropi, Pančevo.

V Evropi prihaja do vedno večjih preprek pri medkulturnem dialogu in sprejemanju raznolikosti zaradi migrantskih pritiskov na Evropsko unijo, ki so posledica vojn in ekonomskih razlik. V našem delu na področju medkulturnih dialogov smo opazili, da multikulturne vrednote mnogih naših udeležencev nekako izginejo, ko spremljajo “pomembno” športno prireditev in pri tem zavzamejo položaje v nasprotnih navijaških skupinah. Tako postanejo posamezniki in posameznice, ki so sicer pozitivno naravnani in odprti do drugačnih, skorajda sovražni. Tako je potrebno v mladinske projekte vključevati več zdrave tekmovalnosti in skupinskega dela na področju športa. Ta projekt se odziva na te potrebe in vzpodbuja mladinske delavce, da razvijajo več mladinskih športnih projektov, ki b odo raziskovali in črpali vse pozitivne aspekte športa za razvijanje konsistentnega pozitivnega interkulturnega sprejemanja.

Med 4. in 12. aprilom 2017 se bo v Novem Sadu odvila aktivnost usmerjena v gradnjo partnerstev, kjer se bo 35 udeležencev iz sodelujočih organizacij ukvarjalo z alarmantno situacijo v sodobni Evropi (vsaj na področju nestrpnosti, diskriminacije in izključevanja drugačnih) in iskalo potencialne rešitve skozi razvijanje mladinskih športnih delavnih projektov.

Koordinator projekta: Aktivni mladi u srečnoj Evropi, Pančevo
Partnerji projekta: AMUSE (Srbija), BBA (Albanija), NGO YP (Bosna in Hercegovina), SOS Youth (Črna Gora), GAIA (Kosovo), HFC (Ciper), Rooftop Theatre (Ciper), UCAM (Španija), EILD (Grčija), Capoeira Amazonas (Hrvaška), Realization (Hrvaška), City Torino (Italija), CID, FYR (Makedonija), AJITER (Portugalska), PRSD (Portugalska), SOLOMON (Romunija), EPEKA (Slovenija), Bodrum Dance Club (Turčija), IKOS (Turčija)

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, stefan@epeka.si.

Mladinski program Združenja EPEKA, so.p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.