4. – 12. aprila, 2017
Novi Sad, Srbija

Združenje EPEKA, socialno podjetje, je partner pri projektu vzpostavljanja partnerstev Mladinsko športno delo povečuje vključenost in sprejemanje različnosti v Evropi, ki ga koordinira Aktivni mladi u srečnoj Evropi, Pančevo.

V Evropi prihaja do vedno večjih preprek pri medkulturnem dialogu in sprejemanju raznolikosti zaradi migrantskih pritiskov na Evropsko unijo, ki so posledica vojn in ekonomskih razlik. V našem delu na področju medkulturnih dialogov smo opazili, da multikulturne vrednote mnogih naših udeležencev nekako izginejo, ko spremljajo “pomembno” športno prireditev in pri tem zavzamejo položaje v nasprotnih navijaških skupinah. Tako postanejo posamezniki in posameznice, ki so sicer pozitivno naravnani in odprti do drugačnih, skorajda sovražni. Tako je potrebno v mladinske projekte vključevati več zdrave tekmovalnosti in skupinskega dela na področju športa. Ta projekt se odziva na te potrebe in vzpodbuja mladinske delavce, da razvijajo več mladinskih športnih projektov, ki b odo raziskovali in črpali vse pozitivne aspekte športa za razvijanje konsistentnega pozitivnega interkulturnega sprejemanja.

Med 4. in 12. aprilom 2017 se bo v Novem Sadu odvila aktivnost usmerjena v gradnjo partnerstev, kjer se bo 35 udeležencev iz sodelujočih organizacij ukvarjalo z alarmantno situacijo v sodobni Evropi (vsaj na področju nestrpnosti, diskriminacije in izključevanja drugačnih) in iskalo potencialne rešitve skozi razvijanje mladinskih športnih delavnih projektov.

Koordinator projekta: Aktivni mladi u srečnoj Evropi, Pančevo

Partnerji projekta:

 • AMUSE (Srbija),
 • BBA (Albanija),
 • NGO YP (Bosna in Hercegovina),
 • SOS Youth (Črna Gora),
 • GAIA (Kosovo),
 • HFC (Ciper),
 • Rooftop Theatre (Ciper),
 • UCAM (Španija),
 • EILD (Grčija),
 • Capoeira Amazonas (Hrvaška),
 • Realization (Hrvaška),
 • City Torino (Italija),
 • CID, FYR (Makedonija),
 • AJITER (Portugalska),
 • PRSD (Portugalska),
 • SOLOMON (Romunija),
 • Združenje EPEKA, so. p. (Slovenija),
 • Bodrum Dance Club (Turčija),
 • IKOS (Turčija)

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA