8. maj, 2019
Ljubljana

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič se je udeležil Mladinstivala 2019.

Mladinstival je osrednji dogodek Evropskega tedna mladih 2019 v Sloveniji. Tema letošnjega ETM je “Demokracija in jaz”. Njeno sporočilo pa je, da imamo vsak dan priložnost, da vplivamo na odločitve, ki zadevajo vse nas. Glasovanje na volitvah (formalna demokracija), bodisi lokalnih, nacionalnih ali evropskih, je najpomembnejši izraz demokratične udeležbe, še zdaleč pa ne edini. Kar se zgodi ali dogaja med volitvami, je enako pomembno za delovanje demokracije.

Program Mladinstivala 2019:

14:00 – 14:30: Predstavitev učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji na participacijo mladih (dr. Tomaž Deželan)

14:30 – 18:00 Choices of apocalypse– interaktivna učna izkušnja participacije (The Young Republic)

Ustaljen ritem življenja je prekinil apokaliptični dogodek. Svet, kot smo ga poznali in v katerem smo živeli ter delovali, ne obstaja več. Prepuščeni smo sami sebi. Obstajajo pa številni drugi, ki so pripravljeni združiti moči, da bi lažje preživeli. Vprašanje pa je, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi nameni se združujejo. Tako nastajajo skupine, katerih cilj je priti na posebno ladjo, na kateri pa je prostor samo za omejeno število oseb. Ključ do vozovnice za preživetje se skriva v 30 izzivih, ki jih bodo morale opraviti skupine. Skupina, ki bo v teh izzivih nabrala največ točk, bo zmagala.

Choices of apocalypse je interaktivna in participatorna učna izkušnja in je ena od aktivnosti programa GAMIFY, ki ga je razvila mladinska organizacija The Young Republic iz Švedske. Ustanovljena je bila leta 2015 in se ukvarja s tremi področji: raziskavami, zagovorništvom in izobraževanjem. Na področju izobraževanja so razvili različne skupinske učne izkušnje, ki temeljijo na različnih scenarijih, namenjenih učenju o temah, povezanih z demokracijo in človekovimi pravicami. Demokracija in participacija sta osrednji temi letošnjega Evropskega tedna mladih 2019 in tokrat vam ponujamo nekoliko drugačno izkušnjo teh tematik.

Imaš tisto, kar potrebuješ za preživetje?

▶ Kaj se skriva za naslovom Choices of Apocalypse? ◀
Namen aktivnosti je, da skozi izkustveno učenja in učenja, ki temelji na igri, udeležencem ponudi posebno izkušnjo spoznavanja konceptov in dinamik na treh pomembnih področjih v naših življenjih: demokraciji, diskriminaciji in neenakosti ter migracijah. Zastavljena je tako, da se morajo udeleženci v vlogah, ki so jim dodeljene ter dinamiki odnosov (posamezniki – član skupine skupine) odločati, kako se bodo lotili reševanja izzivov. Pri tem jih omejitve ali prednosti, ki jih prinašajo dodeljene vloge in situacije, postavljajo v situacije, ki zrcalijo realnost vsakdanjega življenja v naših družbah.

▶ Komu je namenjena aktivnost? ◀
Vsem, ki vas zanimajo odnosi in dinamike v sodobnih družbah.

▶ Ali v aktivnosti sodelujem sam ali v skupini? ◀
Udeleženci bodo razdeljeni v skupine. V vsaki skupini bo sodelovalo 7 udeležencev, ki jim bodo dodeljene vloge. Razdelitev po skupinah in vloga bo naključna.

▶ Kaj bodo počeli udeleženci? ◀
Choices of apocalypse temelji na 30 skupinskih izzivih, ki so zelo raznoliki. Od iskanja primerov diskriminacije na spletu, do izdelave 10 meterskega ogrinjala. Vsem izzivom je skupno to, da se bodo člani skupine morali med sabo dogovoriti, kako jih bodo izvedli. Pri tem pa bodo na njihove odločitve vplivale dodeljene vloge, posebni žetoni, ki jih bodo posamezniki lahko porabili, da bodo prejeli več točk za opravljeni izziv, kot drugi, ipd. Vsega vam še ne želimo razkriti.

▶ Ali ima aktivnost končnega zmagovalca? ◀
Ima. In to ne samo enega. Po 30 izzivih bomo dobili zmagovalno skupino in individualnega zmagovalca. Za vsak opravljen izziv skupina in posameznik prejmeta določeno število točk. Skupina oz. posameznik, ki zbere največ točk, zmaga. Kje se skriva zaplet? Posameznik lahko več točk prejme na račun rezultata svoje ekipe, kar seveda vpliva na dinamiko reševanja izzivov.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: