19. marec, 2021
Splet

Predstavnika Združenja EPEKA, so. p., Matej Tisaj in Anja Cehnar, sta se udeležila mladinske izmenjave RISE (Resources for Improving Social inclusion and Equality, based on applied entrepreneurial competences).

Mednarodna izmenjava je potekala 19.-21. in 26.-27. marca 2021 preko spleta.

Cilj tega izobraževalnega projekta je zmanjšati rasizem in diskriminacijo ter spodbujati socialno vključenost ob upoštevanju prednostnih nalog in priložnosti, ki jih ponuja program Horizon 2020 na področju socialnih ukrepov in ciljev trajnostnega razvoja. Zanašali se bomo na kompetenčni okvir Entrecomp in Digcomp kot orodje za ustvarjanje kompetenc, zaradi katerih razmišljamo in delujemo podjetniško.

Ta projekt se je osredotočal na izobraževanje delavcev mladinskih organizacij, pri čemer z izobraževalnimi metodami navdihuje udeležence v prihodnjih projektih. Obravnavali smo, kako prevzeti odgovornost za svoj učni proces (samostojno učenje). S tem projektom so podprli prihodnost in sedanjost delavcev mladinskih organizacij pri razvoju posebnih sposobnosti za podjetništvo in zaposlovanje.

Cilji programa so:

  1. Ponuditi praktična orodja za izboljšanje socialne zaposljivosti in podjetniških veščin pri projektih, ki podpirajo vključevanje, raznolikost in enakost.
  2. Podpirati strokovni in osebnostni razvoj mladih delavcev in mladinskih trenerjev.
  3. Zagotoviti informacije in uporabnost v okviru kompetenc Entrecomp in Digcomp.
  4. Promovirati prednostne naloge Obzorje 2020, cilje trajnostnega razvoja in razvijati pobude za socialno vključenost na teh področjih.
  5. Navesti uporabna orodja in metode za delo z mladimi v okviru ERASMUS + in Evropske solidarnostne enote.
  6. Raziskati in razviti nove pobude za socialno podjetništvo in zaposljivost v mladinskem delu.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: