23. – 28. avgust, 2021
Maribor

V okviru projekta Inclusive Transeuropean Environmentalism (ITE), ki ga vodi Epeka Berlin, smo v Mariboru od 23. do 28. avgusta gostili izmenjavo mladinskih delavcev.

Projekt sledi dvema prepletenima smernicama. Prvič, pri svojem delu smo med mladimi, vključenimi v dejavnosti, ki jih organiziramo, pogosto zaznali resno zaskrbljenost glede okolja. Čeprav se zavedajo groženj, ki jih prinaša naš vpliv na okolje, jim pogosto primanjkuje konkretnega znanja, ki bi jih opolnomočilo za organiziranje in doseganje sprememb v njihovih družbah. Mladi v vseh partnerskih državah so izrazili potrebo po bolj strukturiranem pristopu k učenju o podnebnih spremembah in zlasti o načinih, kako lahko mladi prispevajo k spremembam na lokalni in nacionalni ravni. Drugič, obravnavanje vprašanj podnebnih sprememb ponuja še premalo izkoriščeno priložnost za navezovanje stikov z mladimi iz marginaliziranih družbenih skupin ter za spodbujanje raznolikosti in medkulturnega dialoga v okviru obravnavanja podnebnih sprememb. To je še posebej pomembno, ker se bo Evropa v prihodnosti soočila z valovi podnebnih migrantov. Mladinski delavci v partnerskih organizacijah so izrazili potrebo po pridobivanju novega znanja v zvezi z delom z marginalizirano mladino, ki se sooča z diskriminacijo zaradi kulturnih, verskih, etničnih in drugih razlogov. Med njimi so mladi romskega in begunskega porekla v vseh partnerskih državah. Tako želimo izvajati ITE, da bi mladinske delavce, ki prihajajo iz različnih držav EU, poučili o načinih obravnavanja podnebnih sprememb, organiziranju mladih in prenašanju organizacijskega znanja nanje ter delu s skupinami mladih z različnimi socialno-ekonomskimi, kulturnimi, etničnimi in verskimi ozadji. Aktivnost, ki smo jo gostili v Mariboru je bila sestavljena iz aktivnega večdnevnega programa, ki je zajemal delavnice, obiske dobrih praks, srečanja z deležniki in javne intervencije.

Na aktivnosti je sodelovalo 19 mladinskih delavcev iz Nemčije, Grčije, Madžarske, Cipra, Španije, Italije, Makedonije, Srbije in Slovenije.

Projekt financira Evropska Unija v sklopu programa Erasmus+.