29. maj, 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili Nacionalne konference o odpravi prekarnosti.

Ključne podmene Nacionalne konference o odpravi prekarnosti bodo tri:

 1. Videti, kako posledice prekarnosti razumejo ministri. Ne na splošno, ampak znotraj svojega sektorja.
  Na dogodku bo 5 ministrov, predsednik Državnega zbora in 4 državni sekretarji.
 2. Združiti rešitve, kot jih vidi stroka – na panelnem delu bo več kot 35 profesorjev in raziskovalcev.
 3. Ugotoviti, kako gospodarstvo odpravo prekarnosti umešča v kontekst družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Na okrogli mizi bodo minister za gospodarstvo, predsednik GZS, predsednik BTC in podžupan MOL.

Dogodek bo potekal na Fakulteti za dužbene vede, soorganizatorji pa so:

 • Inštitut za študije prekariata,
 • Fakulteta za družbene vede,
 • Ekonomska fakulteta in
 • Pravna fakulteta.

PROGRAM:

 • 9.00 – 10.00, otvoritev konference:

Črt Poglajen – organizator, direktor IZSP

dr. Monika Kalin Golob – dekanja FDV

dr. Metka Tekavčič – dekanja EF

dr. Grega Strban – dekan PF

dr. Zdravko Kačič – rektor Univerze v Mariboru

mag. Andrej Poglajen – IZSP

 • 10.00 – 11.00, prekarnost in država

mag. Ksenija Klampfer – ministrica za delo, družino in socialne zadeve

dr. Jernej Pikalo – minister za izobraževanje, znanost in šport

Andreja Katič – ministrica za pravosodje

Rudi Medved – minister za javno upravo

Eva Štravs Podlogar – drž. sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Anja Kopač – predstavnica Vlade RS

Jadranko Grlić – glavni delovni inšpektor

mag. Dejan Židan – predsednik Državnega zbora RS

 • 11.30 – 14.50, strokovni diskurz

raziskovalci, profesorji, predstavniki civilne družbe

 • 15.00 – 16.30, gospodarstvo, družbena odgovornost in odprava prekarnosti

Uvodničarji:

dr. Danilo Türk – nekdanji Predsednik RS,

dr. Metka Tekavčič – dekanja EF,

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela – redna profesorica in raziskovalka na FDV.

Sodelujoči na okrogli mizi:

Zdravko Počivalšek – minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,

Boštjan Gorjup – predsednik GZS,

Jože Mermal – predsednik uprave družbe BTC,

Dejan Crnek – podžupan Mestne občine Ljubljana.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: