22. maj, 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so se udeležili Nacionalne konference: Perspektiva vsebinskih mrež.

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije je 22. maja 2019 na Dalmatinovi 4 pripravil redno letno srečanje, na katerem so iz različnih plati predstavljeno, kako se vsebinske mreže umeščajo v nevladni sektor, kaj od njih pričakujejo in dobivajo posamezne nevladne organizacije, kaj področna ministrstva ter nenazadnje kako posamezne vsebinske mreže vidijo svoj položaj po uveljavitvi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg).

Posamezne nevladne organizacije so posvečene svojemu poslanstvu in izvrševanju v tem okviru zastavljenih ciljev. Za izvajanje svojih dejavnosti pa se pogosto ne morejo osredotočati na širša in sistematična vprašanja, prav tako pa posamezne NVO nimajo kapacitet, da bi zagotavljale sistemsko podporo programom in projektom, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za njihovo delovanje na vsebinskih področjih. V okviru letnega srečanja Konzorcija vsebinskih mrež NVO so bili predstavljeni posamezni primeri dobrih praks iz njihovega delovanja, pričakovanja vseh deležnikov in nova zakonska določila, ki vsaj na področju sofinanciranja vsebinskih mrež povečini v realnosti še niso zaživela.

Vsebinske mreže nevladnih organizacij so sicer obstajale in bile iz naslova krovnega Ministrstva za javno upravo tudi sofinancirane že pred uveljavitvijo ZNOrg, vendar pa jih je ta v 24. členu prvič definiral kot nevladne organizacije, »ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja«. Taisti člen tudi določa, da vsebinska mreža na posameznem področju izvaja dejavnosti »informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja«.

V tem duhu se je letno srečanje Konzorcija vsebinskih mrež NVO pričelo s primeri dobrih praks. Predstavile so se štiri nevladne organizacije iz različnih področji, ki so opisale svojo izkušnjo z vsebinskimi mrežami in na kak način so jim slednje koristile. Na predstavitvah vsebinskih mrež iz perspektive posameznih NVO bodo nastopili Špela Berlot, Cipra, društvo za varstvo Alp (trajnostni razvoj / Plan B za Slovenijo), Anu Kahuna, Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost (prostovoljstvo / Slovenska mreža prostovoljskih organizacij), Aljoša Petek, Zelena svetovalnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC (prostor / Mreža za prostor) in Nevenka Koprivšek, Zavod Bunker (kultura / Asociacija).

Zakon o nevladnih organizacijah pa v drugem odstavku 23. člena tudi določa, da se dejavnosti vsebinskih mrež ne sofinancirajo več neposredno iz naslova za NVO krovnega ministrstva za javno upravo, pač pa da projekte in programe vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij, preko javnih razpisov financirajo vsebinska oz. področna ministrstva, česar pa ta povečini zaenkrat še ne upoštevajo. Od sprejetja ZNOrg je minilo že več kot leto dni in zaenkrat ne kaže, da bodo področna ministrstva še v letu 2019 sploh uspela objaviti javne razpise za sofinanciranje vsebinskih mrež NVO. Zato se bo letno srečanje Konzorcija vsebinskih mrež NVO nadaljevalo z okroglo mizo, kjer se bo tudi v dialogu s publiko predstavilo pričakovanja vseh deležnikov, torej tako NVO kot ministrstev in naposled tudi samih vsebinskih mrež.

Kaj so vsebinske mreže nevladnih organizacij, kaj se od njih pričakuje in zakaj jih NVO potrebujejo ter na kak način so podprte oziroma kaj podpora oziroma nepodpora pomeni za posamezno področje so na omizju predstavili Mihaela Lovše (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo), Albin Keuc, (SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč), Marko Peterlin (Mreža za prostor, Inštitut za politike prostora IPOP), Inga Remeta (Društvo Asociacija), Simon Delakorda (Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo) in državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec (Ministrstvo za javno upravo RS). Moderiral je Tadej Meserko.

Letno srečanje Konzorcija vsebinskih mrež NVO se je zaključilo z delavnico, v okviru katere se je po področjih in v dialogu z vsemi deležniki skušalo oblikovati, kakšni naj bi bili javni razpisi za vsebinske mreže po posameznih področjih. Kaj so osrednje in najpomembnejše funkcije vsebinskih mrež, ki naj bodo podprte po posameznih področjih, in kaj drug od drugih pričakujejo same vsebinske mreže ter posamezna ministrstva? Cilj tokratnega srečanja je torej temeljito pregledati podporo, ki jo NVO potrebujejo v obliki vsebinskih mrež, in premisliti tudi zakonska določila ZNOrg, ki povečini še niso zaživela v realnosti.

Program letnega srečanja vsebinskih mrež NVO:

trajnostnega razvoja (Plan B za Slovenijo): Špela Berlot, Cipra, društvo za varstvo Alp;
prostovoljstva (Slovenska mreža prostovoljskih organizacij): Anu KahunaZavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost;
prostora (Mreža za prostor): Aljoša Petek, Zelena svetovalnica Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC;
kulture (Asociacija): Nevenka Koprivšek, Zavod Bunker.

  • 11:15 Odmor za kavo
  • 11:30 Okrogla miza – Podpora podpore in kaj naj bo podprto?

Okrogla miza na temo kaj so vsebinske mreže, kaj od vsebinskih mrež pričakujejo in zakaj jih NVO potrebujejo ter na kak način so mreže podprte oziroma kaj podpora pomeni za posamezno področje.

Gosti: Mihaela Lovše (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo), Albin Keuc, (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomočhumanitarno pomoč), Marko Peterlin (Mreža za prostorIPoP – Inštitut za politike prostora), Inga Remeta (Društvo Asociacija), Simon Delakorda (Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo) in državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec (Ministrstvo za javno upravo RS).

Moderator: Tadej Meserko

  • 13:00 Odmor in kosilo
  • 14:00 Delavnica – Kako naj bodo oblikovani razpisi za vsebinske mreže?

(vsebinske mreže NVO, ostali NVO in predstavniki posameznih resorjev)

  • 15:30 Predstavitev rezultatov delavnice in pogovor
  • 16:00 Zaključek

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: