April, 2021
VNRC Romska postaja

V aprilu načrtujemo v VNRC Romska postaja zraven obsežnejših aktivnosti tudi več krajših delavnic.

Zaradi precej nepredvidljive situacije z ukrepi za omejevanje širjenja SARS‑CoV‑2, bomo tukaj zgolj navedli načrtovane delavnice. O konkretnih datumih in urah izvedbe, bomo redne obiskovalce ali njihove skrbnike kontaktirali neposredno. V kolikor niste redni obiskovalec pa vas vabimo, da nam pošljete svoje kontaktne podatke reko elektornske pošte ali facebooka – obe povezavi sta na voljo spodaj (klik na zeleno besedo). V kolikor imate predloge ali želje vezne na vsebino delavnic, nam jih sporočite in potrudili se bomo, da pripravimo aktivnosti, ki vam bodo ustrezale.

Število udeležencev je zaradi omejevanja širjenja SARS‑CoV‑2 na vsaki delavnici omejeno na 8.

Predvidene delavnice v aprilu:

– 3 delavnice na področju športa za ženske.

– 2 delavnici učne pomoči, predvidoma v tretjem in zadnjem tednu mesca.

Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna. Potekale bodo skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.