Maj, 2021
Romska postaja

V maju za vas v VNRC Romska postaja načrtujemo številne zanimive delavnice, ki bodo nagovarjale tako mlade kot starejše ter nudile tudi razširitev vsebin, ki jih bomo obravnavali na aktivnostih.

Spodaj navajamo okvirne datume in ure delavnic, o spremembah v izvedbi, ki so lahko tudi posledica spremembe ukrepov za omejevanje širjenja SARS‑CoV‑2, vas bomo obvestili po elektronski pošti in telefonu ali pa v okviru aktivnosti v VNRC.

V kolikor niste redni obiskovalec pa vas vabimo, da nam pošljete svoje kontaktne podatke preko elektornske pošte ali facebooka – obe povezavi sta na voljo spodaj (klik na zeleno besedo). V kolikor imate predloge ali želje vezne na vsebino delavnic, nam jih sporočite in potrudili se bomo, da pripravimo aktivnosti, ki vam bodo ustrezale. Prav tako bomo pripravili delavnice, ki bodo dopolnjevale aktivnosti, kjer se bo to izkazalo kot potrebno.

Predviden razpored delavnic v maju:

  • Učna pomoč (3.5.2021, 13.00-14.30)
  • Dopolnilna delavnica Word (5.5.2021 14.00-15.30)
  • Učna pomoč (10.5.202, 13.00-14.30)
  • Športna delavnica (11.5.2021)
  • Učna pomoč (13.5.2021, 13.00-14.30)
  • Športna delavnica (14.5.2021)
  • Svetovni dan podnebnih sprememb (predavanje in sprehod po otoku, 15.5.2021, 13.00-15.00)
  • Učna pomoč (18.5.2021, 13.00-14.30)
  • Predavanje in okrogla miza ob dnevu Nature 2000 (21.5.2021, 10.00 – 13.00)
  • Športna delavnica (23.5.2021) – Učna pomoč (31.5.2021, 13.00-14.30)

Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna. Potekale bodo skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.