Marec, 2021
VNRC Romska postaja

V marcu načrtujemo v VNRC Romska postaja zraven obsežnejših aktivnosti tudi več krajših delavnic.

Ker smo v zadnjem času povečali število delavnic, ki jih načrtujemo izpeljati, vam v tej objavi predlagamo okviren urnik za mesec marec. V kolikor bo zaradi ukrepov za omejevanje širjenja SARS‑CoV‑2 prišlo do sprememb, vas bomo o tem obvestili.

Delavnice učne pomoči bodo potekale 2. 3., 8. 3., 16. 3. in 23. 3. 2021, vsakič med 14. in 16. uro. Ne glede na ponovno izvajanje delavnic učne pomoči v VNRC, sta še vedno na voljo tudi individualne in skupinska spletna učna pomoč. Število udeležencev vsake delavnice je omejeno na 8 oseb.

V marcu prav tako načrtujemo 4 delavnice na področju športa za ženske in dekleta. 3. marca ob 16. uri načrtujemo pohod ob Dravi proti Drava centru, 12. marca ob 17. uri se bomo podali na krajši sprehod v drugo smer proti Melju in si ob povratku ogledali Lent, 25. marca bo ob 17. uri z nami kineziolog Miha Kager, ki nam bo razložil pomen ogrevanja pred aktivnostjo in raztezanja, 29. marca pa bomo ob 15. uri po stopnicah obiskali Kalvarijo.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.