19. – 25. februar, 2022
Berlin, Nemčija

EPEKA Nemčija je organizala svojo prvo mladinsko izmenjavo z naslovom Naredimo nekaj za okolje!
Glavna tema mednarodne mladinske izmenjave je bila varstvo okolja. Z dvigom ozaveščenosti mladih smo pozitivno vplivali ​​na učinek, ki ga posamezniki ali družba lahko imajo na okolje.

Cilji:
1. Povečanje ustvarjalnosti in samoiniciativnosti med mladimi
2. Izpopolnjevanje znanj in kompetenc na področju varstva okolja med mladimi
3. Krepitev mednarodnega sodelovanja med mladimi
4. Krepitev mladih z zagovorniškim znanjem
5. Ozaveščanje evropske mladine na področju varstva okolja
6. Usmerjanje mladih k trajnostnemu, družbeno odgovornemu in okolju prijazni miselnosti
7. Opolnomočenje mladih s praktičnimi veščinami, povezanimi z organizacijo dogodkov/pobud/intervencij
8. Krepitev znanja udeležencev o področju mladinskega dela in Erasmus+ priložnostih
9. Ozaveščanje mladih o možnostih vplivanja na civilno družbo
10. Opolnomočenje mladih z dodatnimi socialnimi in funkcionalnimi kompetencami


Infopack – Let’s do something about environment! YE EPEKA Berlin

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: