Oktober, 2020
NIJZ

NIJZ je pripravil navodila za osebe z akutno okužbo dihal v domači izolaciji.

Navodila so namenjena osebam z akutno okužbo dihal (s sumom na COVID-19 oziroma s potrjeno boleznijo COVID-19), ki ne potrebujejo bolnišnične obravnave in prebolevajo okužbo v domačem okolju. Namenjena so tudi osebam, ki z njimi živijo.

Dostop do navodil in napotkov.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.