4. september, 2020
Romska postaja, Maribor

V petek, 4. septembra 2020, vas ob 16.30 vabimo v VNRC Romska postaja na neformalno izobraževanje na področju finančne pismenosti.

Za vsakega med nami je ključno, da zna pravilno ravnati in razpolagati s finančnimi sredstvi, ki jih ima na voljo. Zato smo v sodelovanju s PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE, D.N.O., za vas pripravili predavanji o preudarnem vodenju osebnih financ. Na prvem srečanju se bomo osredotočili na načrtovanje prihodkov in odhodkov v gospodinjstvu, prepoznavanje in beleženje odhodkov na tedenski, mesečni in letni ravni ter na načrtovanje porabe sredstev in varčevanje za večje investicije.

Aktivnost bo potekala od 16.30 do 18.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.