20. oktober, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 20. oktobra 2020, vas ob 14.00 in 16.00 vabimo v VNRC Romska postaja na neformalno izobraževanje glede javnih del.

Vse, ki vas zanima več o vključitvi v program javnih del, vabimo, na predstavitev programa v VNRC Romska postaja. Program bomo predstavili iz splošnega vidika, pri čemer bomo obravnavali pravice in dolžnosti vključenega posameznika ali posameznice ter posebne ugodnosti, ki jih imajo znotraj programa Romi. Hkrati pa bomo predstavili tudi specifike opravljanja javnega dela v Združenju Epeka, ki vključuje pomoč pri vzgoji in učenju, pri organizaciji in izvedbi prostočasnih aktivnosti v naseljih, pri odpravljanju jezikovnih ovir, pri vzpostavljanju dialoga, pri vključevanju mlajših in odraslih v izobraževalne programe, pri povezovanju z okoljem, pri urejanju bivanjskih in infrastrukturnih razmer v naseljih, pri spremljanju (dostopu) do uradnih institucij, pri integracija v lokalno okolje, pri spodbujanju k zdravemu načinu življenja itd.

V drugem delu izobraževanja, bosta svoje osebne izkušnje predstavila pripadnika romske skupnosti, ki sta trenutno vključena v program javnih del v Epeki. Vključeni v usposabljanje boste imeli možnost zaposlitve preko programa javnih del v Združenju Epeka v novembru.

Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2, aktivnost organiziramo v 2 ponovitvah, s čimer bomo omejili število udeležencev na posameznem delu. Prosimo vas, da nas pred udeležbo kontaktirate in nam sporočite, ali se boste udeležili v prvi ali drugi izvedbi.

Prva izvedba aktivnosti bo potekala od 14.00 do 15.30, druga izvedba pa od 16.00 do 17.30. Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.