27. november, 2018
Maribor

Ob bližajočem se Svetovnem dnevu človekovih pravic (10. december) vas vabimo na diskusijo na temo človekovih pravic; govorili bomo o tem, kako si človekove pravice sploh predstavljamo; katere poznamo in katerih ne.

Pogovarjali se bomo tudi o varuhu človekovih pravic in funkciji ter pristojnostih, ki jih le ta ima, aktivnost pa zaključili z diskusijo na temo kršenja človekovih pravic na primerih, ki jih bodo podali udeleženci. Zdi se nam nujno, da vam predstavimo tovrstne tematike, ki jih mnogi ne poznajo zares dobro, kljub temu pa so pomembne za vsakega posameznika znotraj družbe.

Aktivnost bo potekala od 17. do 20. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.