6. april, 2018
Maribor

Dan za spremembe je velika vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske filantropije, ki ponovno povezuje številne akterje po celi Sloveniji, letos še posebej z namenom medsebojnega povezovanja skupnosti.

Akcije se bomo udeležili tudi v sklopu večnamenskega romskega centra – Romska postaja v Mariboru, kjer bomo s skupnimi močmi in organizirano delovno akcijo in polepšali dodatne prostore Romske postaje ter zunanjost objekta. Naš cilj je  ob pomoči akcije povezati romsko skupnost, prostovoljce Združenja EPEKA, so .p., ter gostujoče prostovoljce iz Španije, ki se bodo po končanem delu družili na Romski postaji in se preizkušali v igrah kot so biljard, pikado, pingpong, namizni nogomet, košarka ipd.

Čas aktivnosti: 11:00 – 16:00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: