21. december, 2017
Maribor

Vljudno vabljeni na neformalno izobraževanje Festival alternativne kulture, ki ga bo izvedel Sašo Fekonja v sodelovanju s prostovoljcem Miho Kagerjem.

Aktivnost bo povezovala romsko skupnost in večinsko prebivalstvo. Poleg pridobivanja novega znanja o alternativni kulturi je aktivnost namenjena tudi sodelovanju, aktivnemu udejstvovanju (pomoč pri delovnih nalogah, urejanje prizorišč, deljenje vabil, promocija. itd..). Dogodek predstavlja edinstveno priložnos, da bolje spoznate alternativno kulturo v Mariboru, obiskovalce tovrstnih dogodkov ter tudi sami pripomorete k izvedbi izjemnega dogodka.

Čas aktivnosti: 16:00 – 22:00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij:epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: