22. januar, 2019
Maribor

Skupaj z Društvom za podporo mladim Romom vas vabimo na aktivnosti, ki vas bodo pripravile na prijavo na javne razpise.

Ker se bomo skupaj z romsko mladino prijavili na razpis v okviru programa Erasmus+ pripravljamo serijo delavnic, namenjnih romski skupnosti, za pripravo na prijavo na javne razpise. Na izobraževanju bomo pogledali, kaj so stvari, ki jih je potrebno pripraviti, da se sploh lahko prijavimo na javni razpis, katere so prednostne teme javnega razpisa in kako izgleda razpisna dokumentacija. V januarju nadaljujemo z aktivnostjo; v aplikacijo bomo vnašali izbrane partnerje ter besedila, povezana s sodelovanjem na mednarodni ravni, prav tako bomo nadaljevali z razširjanjem vsebinske zasnove, kar bo potekalo v okviru diskusije, v okviru česar se bomo pogovarjali o aktivnostih, ki bi jih želeli pripraviti znotraj prijavljenega programa.

Izobraževanje bo potekalo od 16. do 19. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.