28. december, 2017
Maribor

Žiga Dobnikar bo priredil predavanje kolumnista Mladine, umetnika, glasbenika, filantropa in javnega intelektualca Mihe Blažiča. Gre za izjemno in poučno vendar zahtevno predavanje, ki se bo dotaknilo številnih perečih tem, s katerimi se srečuje družba.

Predavanje je namenjno temu, da lahko z znano osebo, ki se že več let bori za pravice tistih, ki so bili odrinjeni na rob družbe, pogovorite o vaših težavah in o diskriminaciji, s katero se srečujete v vsakdanjem privatnem življenju in službenem oz. šolskem okolju. Dotaknili se bomo vprašanj sistemske diskriminacije in sovražnega govora tako v tradicionalnih kot tudi elektronskih medijih. Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanja in tudi pripravite vprašanja za predavatelja.

Čas aktivnosti: 20:00 – 22:00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: