18. december, 2017
Maribor

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanja o zgodovini psihedelične umetnosti.

Sašo Fekonja bo v okviru aktivnosti pripravil predavanje Luke Tratnika, likovnega pedagoga, ki se v okviru svojega delovanja ukvarja z raziskovanjem starodavnih mitov in simbolov, ki so povezani z uživanjem psihoaktivnih substanc. Želimo vam predstaviti alternativnime oblikame umetnoste, hkrati pa prirediti prijeten multikulutren večer z umetnostno-antropološko noto. Po koncu predavanja sledi otvoritev razstave, pripravljene s strani predavatelja, na kateri si boste ogledali, kako teorija, predstavljena v okviru predavanja, izgleda tudi v praksi. Med aktivnostjo boste spoznali pojme kot so verstva in simbolika ter miti, s čimer vam želimo širiti  obzorja, hkrati pa na ta način približati pojem kulture in etničnih tradicij.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: