7. november, 2017
Maribor

V okviru projekta Romska postaja vas vabimo na ogled razstave Maribor Ljubljani vrača udarec. Strip imenujemo tudi deveta umetnost; predvsem zaradi vpliva na široke množice, ki jih tovrstna oblika umetnosti dosega.

Prav zaradi tega  želimo vzpostaviti povezovanje med pripadniki romske skupnosti in to zvrstjo umetnosti, ker je blizu množicam predvsem zaradi povezovanje risbe s krajšim tekstom, kar je veliko bližje bralcu. S kuratorjem, Žigo Dobnikarjem, si bomo ogledali razstavo Maribor Ljubljani vrača udarec, kjer so svoja dela razstavili znani slovenski striparji: Miki Muster, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Bernard Kolle, Dušan Kastelic, Igor Ribič. Pogovarjali se bomo o tem, kaj strip sploh je, kako se razlikuje od drugih oblik umetnosti – vizualno in tekstovno ter udeležence poskusili navdušiti nad uporabo stripa v izobraževalne namene.
Več o razstavi:
http://epeka.si/otvoritev-razstave-maribor-ljubljani-vraca-udarec/

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: