29. september, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 29. septembra 2020, vas ob 14.00 vabimo v VNRC Romska postaja na neformalno izobraževanje na področju samostojnega podjetništva.

Skupaj s samostojno podjetnico, računovodkinjo in predavateljico Nino Petrič pripravljamo izobraževanje na področju osnov samostojnega podjetništva. Na izobraževanju bomo predstavili kdo je samostojni podjetnik, kakšne so prednosti in slabosti tega načina poslovanja, kakšne so obveznosti osebe, ki je samostojni podjetnik, kaj je t.i. popoldansko samostojno podjetje in kakšne stimulacije za socialna podjetja so na voljo. Prav tako bomo začrtali postopek odpiranja samostojnega podjetja ter dokumente, ki jih za to potrebujemo.

Aktivnost bo potekala od 14.00 do 15.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.