December, 2020
Maribor, Ljubljana

Z veseljem sporočamo, da smo v okviru Poziva za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči romskim študentom v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, nepovratno pomoč podelili 4 romskim študentom. 

S pozivom smo želeli podpreti pripadnike romske skupnosti, ki se po končani srednji šoli odločajo za nadaljevanje pridobivanja formalne izobrazbe ter motivirati mlade Rome, da bi se pogosteje odločali za izobraževanje na visokošolski oz. univerzitetni ravni. V okviru poziva za dodelitev nepovratne denarne pomoči romskim študentom je bilo na voljo 4.000 EUR. Posamezna oseba bo v okviru poziva lahko prejela znesek v višini 400 EUR.