November, 2020
NIJZ

NIJZ je objavil analizo morebitnih vplivov COVID-19 na nosečnice in nosečnost.

Okužba

Nosečnice se okužijo enako pogosto kot splošna populacija

Simptomi

Bolezen pri nosečnicah običajno poteka v obliki blage gripe/prehlada, predvsem z vročino (40%) in kašljem (39%), redkeje dispnejo, mišično bolečino, glavobolom, spremembo občutka za okus in vonj ali gastrointestinalnimi težavami.

Dejavniki tveganja

Narejena je bila večja metaanaliza sofinancirana s strani WHO, imenovana PregCOV-19, ki je pokazala, da so nosečnice pogosteje hospitalizirane kot enako stare nenoseče ženske in pogosteje potrebujejo mehansko ventilacijo Smrtnost je bila enaka pri nosečih in nenosečih ženskah. Po podatkih iz britanske perinatalne baze podatkov UKOSS je hujši potek bolezni pogostejši v tretjem trimestru (81%).

Pomanjkanje D vitamina

Znano je, da je pomanjkanje vitamina D povezano s povečanim vnetjem pri akutnem respiratornem distres sindromu in s citokinskim viharjem. Zimske epidemije gripe so povezane s sezonskim nihanjem D vitamina. Vsem nosečnicam pa priporočamo jemanje 400 IE D vitamina na dan.

Vertikalen prenos bolezni

Pri okužbi s COVID-19  vertikalni prenos okužbe ni izključen (prenos okužbe preko matere na otroka v maternici ali med porodom). Po trenutnih podatkih je okužba novorojenca s COVID-19 možna, vendar redka, neodvisna od načina poroda (vaginalno, carski rez), dojenja ali izolacije od matere po rojstvu.

Vpliv na plod

Ni podatkov o povečanem tveganju za splav. Po trenutno znanih podatkih ni dokazov o prirojenih napakah ploda zaradi okužbe s SARS-CoV-2.

Porod

Okužba nosečnice s COVID-19 je povezana s 3 krat večjim tveganjem za prezgodnji porod. Pri nosečnicah z okužbo COVID-19 je povečano tveganje za carski rez, predvsem pri simptomatskih porodnicah.

Ranljive skupine nosečnic

Zavedati se moramo, da koronavirusna epidemija (izolacija, stres, finančna nestabilnost…) poveča tveganje za obporodno anksioznost, depresijo, zlorabo drog in alkohola ter domače nasilje. Iskati je potrebno znake in ustrezno ukrepati. V tem času tako pri nas kot v tujini poročajo tudi o povečani stopnji nasilja s strani partnerja.

Priporočilo za noseče delavke

Zaradi tveganja za hujši potek bolezni, prezgodnji porod in večje tveganje za carski rez je nosečnice potrebno zaščititi. Nosečnice lahko opravljajo službeno delo z ustrezno zaščitno opremo. Priporočilo se individualno prilagaja glede na delovno mesto in pridružene bolezni.

Vir in več informacij

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.