April, 2020
Priporočila Ginekološke klinike v Ljubljani

Ginekološka klinika v Ljubljani je pripravila priporočila, ki lahko pridejo prav vsem nosečnicam in mladim mamicam med vami:

NOSEČNOST

Podatkov o poteku COVID-19 v nosečnosti je trenutno malo.

Blag potek bolezni. Po do sedaj znanih podatkih nosečnice niso bolj ogrožene od splošne populacije, je pa potrebna posebna pozornost pri nosečnicah s pridruženimi boleznimi. Trenutno ni podatkov o smrti nosečnic zaradi COVID-19. Bolezen pri nosečnicah običajno poteka z znaki blage gripe/prehlada, predvsem s kašljem, vročino in kratko sapo.

Ni dokazov, da virus prehaja na plod v nosečnosti. Testirali so amnijsko tekočino, posteljico, popkovnico, vzeli brise žrela novorojencem in materino mleko okuženih nosečnic, vsi testi so bili negativni na virus. Trenutno ni dokazov o prenosu preko rodil.

Vpliv na plod. Ni podatkov o povečanem tveganju za splav. Ker ni znakov prehoda virusa na plod v maternici, je možnost prirojenih napak ploda zaradi virusa malo verjetna.

V primeru akutne okužbe s COVID-19 v nosečnosti naj nosečnice postopajo po uradno objavljenih priporočilih. Svetuje se pregled pri ginekologu 14 dni po končani okužbi.

Zaradi epidemije COVID-19 naj zdrave nosečnice samovoljno ne izpuščajo pregledov, sledijo naj navodilom osebnih ginekologov.

POROD

Obveščanje lokalnih porodnišnic. Priporočamo, da ženske z znaki okužbe in pričetkom poroda predhodno obvestijo lokalno porodnišnico o svojem prihodu.

Način poroda. COVID-19 naj ne vpliva na način poroda. Izjema je respiratorno stanje nosečnice, ki zahteva urgentno dokončanje nosečnosti.

Obporodna analgezija. Okužba COVID-19 ni kontraindikacija za epiduralno analgezijo in spinalno anestezijo, kontraindikacija je povišana telesna temperatura. Kontraindicirana je tudi uporaba maske z dušikovim oksidulom (N2O).

Odloženo pretisnjenje popkovnice. Po trenutnih podatkih je odloženo pretisnjenje popkovnice še vedno priporočljivo. Otroka se obriše in neguje kot običajno.

DOJENJE

Dojenje se svetuje. Do sedaj še ni dokazanega prehoda virusa preko materinega mleka na otroka. Po trenutnih podatkih so koristi dojenja večje od tveganja prenosa, zato se dojenje svetuje. Potreben je posvet z materjo, saj je zaradi bližnjega kontakta prenos ob dojenju vseeno možen.

V primeru dojenja so potrebni zaščitni ukrepi:

  • Umivanje rok pred dotikanjem otroka, dojk ali črpalke in stekleničk.
  • Nošenje obrazne maske med dojenjem.
  • Črpalke za črpanje mleka naj bodo samo za lastno uporabo.
  • Dosledno upoštevanje čiščenja črpalke po vsaki uporabi.
  • Možno je tudi hranjenje otroka z načrpanim mlekom s strani druge zdrave osebe.

Ljubljana, 17.3.2020 (2. posodobljena verzija)

Vir

Urnik ginekoloških ambulant v času epidemije

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.