28. avgust, 2018
Radgona

Ob koncu avgusta bomo organizirali izlet, v okviru katerega se bomo odpravili v Gornjo Radgono. Ta kraj že vrsto let gosti mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na sejmu se bo letos predstavilo 1840 ustvarjalcev iz 32-ih držav.

Vabimo vas, da se nam pridružite in si ogledate tehnološke inovacije na področju kmetijstva, raznolike pasme in vrste razstavljenih živali, poskusite raznoliko kulinarično ponudbo ter se preizkusite v t.i. kmečkih igrah. Prav tako se bomo udeležili dnevnega strokovnega programa:
http://www.sejem-agra.si/za-obiskovalce/strokovni-program/#tor

Čas aktivnosti: 16.00 – 19.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: